Оханан беттан иссалгIачу дийнахь, дукха хенахь дуьйна цамгаро лаьцна хилла волу Ахаев Iимранан воккхаха хилла волун ваша Ахаев Iалман дIакхелхина.

Оханан беттан иссалгIачу дийнахь, дукха хенахь дуьйна цамгаро лаьцна хилла волу Ахаев Iимранан воккхаха хилла волун ваша Ахаев Iалман дIакхелхина.Иза вара Ахаев Iимранан ша цхьаъ